Troels Lund Poulsen melder klart ud: Danskerne skal kunne klare sig selv i tre dage.

Udmelding fra Forsvarsministeren: Forbered dig på 72 timer.

Vi lever i en verden, hvor kriser kan opstå pludseligt og uventet. Forsvarsminister Troels Lund Poulsen har tydeligt understreget vigtigheden af, at alle borgere i Danmark skal kunne klare sig selv i op til tre døgn, hvis der sker en krise. Dette budskab blev leveret under hans tale på Folkemødet og er nu også støttet op af Beredskabsstyrelsen, som har udgivet konkrete råd til borgerne.

 

Hvorfor 72 timer?

Troels Lund Poulsen har længe varslet, at der ville komme mere direkte information om, hvordan den danske befolkning skal forholde sig i tilfælde af en krise. Han pointerer, at det er rettidig omhu at forberede sig på en krisesituation. Selv om der ikke er nogen direkte militær trussel mod Danmark, er vi og vores allierede truet af hybridkrig - herunder cyber- og sabotageangreb. Det betyder, at vi skal være forberedt på, at essentielle tjenester som strøm og vandforsyning kan blive afbrudt.

 

  • "Vi skal kunne klare os selv i op til tre døgn. Vi skal sørge for at have mad og vand, en førstehjælpskasse og de nødvendige hygiejneartikler. Vi skal i det hele taget kunne klare os uden strøm, hvis lyset ikke kan tændes eller mobilen ikke kan oplades - og hvis der måske ikke kan betales med kort eller hæves kontanter," siger Troels Lund Poulsen.

 

Beredskab mod hybridkrig

Den stigende trussel om især cyberangreb fra Rusland har ført til denne skærpede beredskabsplan. Center for Cybersikkerhed har for nylig opjusteret risikoen for destruktive cyberangreb fra lav til middel. Dette understreger nødvendigheden af, at borgerne er forberedt på en situation, hvor kritisk infrastruktur kan blive påvirket.

 

  • "Vi har set situationen blive forværret her over det seneste år, og i det lys har jeg bedt myndighederne se på, hvordan man skal forholde sig som den enkelte borger, hvis lyset går, eller vandforsyningen stopper," siger Troels Lund Poulsen.

 

Bedre at være forberedt

Sammenlignet med vores nordiske naboer, har Danmark været langsommere til at opfordre borgerne til at have et beredskab klar. Sverige, Norge og Finland har længe haft lignende opfordringer til deres borgere. Den danske regering vurderer, at en bedre forberedelse på nationalt og kommunalt niveau kan gøre samfundet mere modstandsdygtigt over for både cyberangreb og voldsomme vejrsituationer.

 

  • "Den sikkerhedspolitiske vurdering forandrer sig løbende, og når budskabet fra myndighederne er så klart, synes jeg, at vi skal informere borgerne," forklarer Troels Lund Poulsen. "Men i den aktuelle situation er det bedre at være forberedt."

 

Læs mere på DR her.

 

Med en ReadyBox er du forberedt efter myndighedernes anbefalinger. Se Boxene her.

Tilbage til blog