readybox i sommerhus

Hvorfor 72 timer?

I disse usikre tider, hvor vi står over for en række potentielle kriser, fra naturkatastrofer til forsyningsafbrydelser og endda pandemier, har mange landes myndigheder en fælles anbefaling: at kunne klare sig selv i mindst 72 timer eller tre dage.

 

Men hvorfor netop denne tidsramme? Lad os dykke ned i det.

 

Kort sagt, 72 timer er ikke blot et tilfældigt tal, men snarere en velovervejet strategi, der tager højde for forskellige scenarier. Lad os se nærmere på hvorfor:

 

  1. Kortvarigekriser: Mange mindre kriser, så som lokale oversvømmelser eller mindre strømafbrydelser, kan ofte blive løst inden for 72 timer. Ved at være forberedt på denne periode kan enkeltpersoner og familier undgå unødig kaos.

  2. Prioritering af ressourcer: I tilfælde af langvarige kriser eller omfattende nedbrud, såsom store naturkatastrofer eller problemer på infrastruktur, hjælper det at kunne klare sig selv i 72 timer med at lette byrden for myndighederne. Dette giver dem tid og fleksibilitet til at prioritere deres ressourcer der, hvor behovet er størst.

  3. Bidrag til samfundets samlede robusthed: At være forberedt på at klare sig selv i 72 timer er ikke kun en personlig foranstaltning, det er også et udtryk for samfundssind. Ved at tage ansvar for vores eget velbefindende i en begrænset periode, bidrager vi til samfundets samlede robusthed og modstandsdygtighed.

  4. Effektiv udnyttelse af myndighedernes ressourcer: Når borgere er i stand til at håndtere de første tre dage af en krise på egen hånd, frigøres myndighederne til at fokusere deres begrænsede ressourcer på de områder, hvor de er mest påkrævede. Dette kan omfatte redningsaktioner, medicinsk nødhjælp og genopbygningsarbejde.

At se det som en forpligtelse til at være forberedt i 72 timer er ikke kun for ens egen sikkerheds skyld, men også for at støtte det større samfund. Det handler om at være en del af løsningen, ikke en del af problemet.

 

Så næste gang du opdaterer dit nødudstyr eller planlægger din families beredskabsstrategi, så husk, at 72 timer kan gøre en verden til forskel. Det er ikke kun et tal, det er en investering i sikkerhed og samfundssind.

 

Bliv sikker, vær forberedt, og lad os alle bidrage til vores samfunds robusthed.

 

Hos ReadyBox har vi designet vores kasser efter de gyldne 72 timer. Med en boks fra os kan du altså være sikker på, at du har de mest nødvendige ressourcer til, at kunne klare dig i mindst tre dage.

Tilbage til blog